MittMedia Print AB

Gävleborgs län

Information

Bolaget skall utföra tryck- och efterbehandlingstjänster åt de i MittMedia Förvaltning AB:s ingående tidningstitlarna till lägsta möjliga kostnad. Verksamheten ska också innefatta försäljning och produktion av externa kommersiella tryckuppdrag. Bolaget ska verka för yttligare synergieffekter genom samordning med andra tidningsbolags tryckeriverksamheter.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för MittMedia Print AB vars verksamheterstyp är Aktiebolag.

I Gävle så är MittMedia Print AB en av många verksamheter vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Gävleborgs län så finns det ännu fler.

Gävle arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Gävle och i Gävleborgs län. Redan 2005-08-15 så skapades MittMedia Print AB och verksamheten är har F-skattsedel MittMedia Print AB har haft det sedan 2005-11-10.

MittMedia Print AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2005-11-10

556684-5219 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Gävle.

Just nu är MittMedia Print AB Privat, ej börsnoterat och det finns många verksamheter som är Privat, ej börsnoterat i Gävleborgs län

Vill ni komma i kontakt med MittMedia Print AB så går det att nå dem via telefon på 026-159500 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Jan Erik -Cahling, Ernst Jan Gösta -Sjöström, Bertil Stefan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom MittMedia Print AB är Sjöström, Bertil Stefan som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Jan Erik som är född 1964 och har titeln Extern VD, Cahling, Ernst Jan Gösta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Fagerström, Pär Olof som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Hemmingsson, Pär Tor-Björn som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Ruben Klas-Filip som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotJungell, Sixten Lars-Tore som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Åström, Leif Stefan som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Nilsson, Ulf Evert som är född 1945 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorGeijer, Wilhelm Reinhold som är född 1947 och har titeln Huvudansvarigrevisor.