Gävleborgs Sjösanering AB

Gävleborgs län

Information

Gävleborgs Sjösanering AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Gävle som är den kommunen där Gävleborgs Sjösanering AB finns. I Gävle så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Gävleborgs Sjösanering AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Gävleborgs Sjösanering AB har haft sedan 1996-01-01. Gävleborgs Sjösanering AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Gävleborgs Sjösanering AB så kan ni göra det genom att skicka er post till S. Prästv. 44, 806 48, Gävle men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 026-145800.

Gävle arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Gävleborgs Sjösanering AB Privat, ej börsnoterat.

Gävleborgs Sjösanering AB har idag 556518-7779 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Gävleborgs Sjösanering AB

Bolaget skall utföra muddrings- och sjösaneringsarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Gävleborgs Sjösanering AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Söderlund, Lars Thomas som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Kullman, Kjell Allan som är född 1947 och har titeln Suppleant, Rosén, Marie Louise som är född 1949 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .