Lars Wirdby Bygg AB

Gävleborgs län

Information

Lars Wirdby Bygg AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Gävle som är den kommunen där Lars Wirdby Bygg AB finns. I Gävle så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Lars Wirdby Bygg AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Lars Wirdby Bygg AB har haft sedan 1999-01-01. Lars Wirdby Bygg AB har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Lars Wirdby Bygg AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Strömsbrov. 17, 803 09, Gävle men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 026-125920.

Gävle arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Lars Wirdby Bygg AB Privat, ej börsnoterat.

Lars Wirdby Bygg AB har idag 556245-2747 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Lars Wirdby Bygg AB

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn, handel med aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Lars Wirdby Bygg AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Per-Johan Olov som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Engström, Per Olof Urban som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Molin, Lars Olof som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Wirén, Sven Håkan som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Wirdby, Lars Åke som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Hans Mikael som är född 1960 och har titeln RevisorErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .