Fraktcentralen i Gestrikland Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Fraktcentralen i Gestrikland Aktiebolag är en verksamhet som finns i Gävle. I Fraktcentralen i Gestrikland Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Benjaminsson, Bengt Erik Oskar som är född 1960 och har titeln Extern VD, Helmersson, Carl Arne som är född 1957 och har titeln Extern vice VD, Spånberg, Knut Martin som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Busk, Lars Kennet som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Bengt Åke som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Karl Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotHedman, Lars Erik Reinhold som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven Göran som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Trädgårds, Nils Staffan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Mats Göran som är född 1977 och har titeln SuppleantNilsson, Bengt Anders som är född 1960 och har titeln SuppleantBoman, Kurt Evald Gunnar som är född 1948 och har titeln RevisorSjöberg, Leif Peter som är född 1965 och har titeln RevisorBoberg, Hans Joel som är född 1958 och har titeln RevisorssuppleantPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Fraktcentralen i Gestrikland Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Fraktcentralen i Gestrikland Aktiebolag på telefon 026-662300.

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara försäljning av transport- och maskintjänster genom att i eget namn träffa avtal om transporter samt inom ramen för sålunda träffade avtal bereda aktieägarna och anslutna transportörer så god och lönsam syssel- sättning som möjligt. Bolaget kan även bedriva anläggnings och vägentreprenadverk- samhet, yrkesmässig godstrafik, lagerhantering, försäljnings- verksamhet av jord, grus och stenmaterial samt liknande material- täktverksamhet. Bolaget skall även syssla med att hyra ut personal. Därjämte kan bolaget, när så befinnes förenligt med verksamheten, åt aktieägarna eller ansluta transportörer förmedla inköp av transportredskap, drivmedel och andra förnödenheter samt i strukturorganisatoriskt syfte inköpa och försälja fordon ävensom därmed förenlig verksamhet.

Idag är Fraktcentralen i Gestrikland Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Fraktcentralen i Gestrikland Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Gävleborgs län och Gävle arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Fraktcentralen i Gestrikland Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 2000-09-01 och Fraktcentralen i Gestrikland Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2000-09-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Fraktcentralen i Gestrikland Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Bengt Åke -Eriksson, Karl Erik -Spånberg, Knut Martin Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Fraktcentralen i Gestrikland Aktiebolag har 556138-8496 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.