HSB Hyreshem AB

Gävleborgs län

Information

HSB Hyreshem AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Gävle som är den kommunen där HSB Hyreshem AB finns. I Gävle så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. HSB Hyreshem AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. HSB Hyreshem AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Hyreshem AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Ö. Hantverkarg. 64, 803 10, Gävle men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0650-70312.

Gävle arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är HSB Hyreshem AB Privat, ej börsnoterat.

HSB Hyreshem AB har idag 556044-2773 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Sven Erik -Jenssen, Inger Kristina -Wallner, Nils Erik Anders -Widén, Petra Elisabeth Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för HSB Hyreshem AB

Bolaget skall förvärva, äga och förvalta fast egendom och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I HSB Hyreshem AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Widén, Petra Elisabeth som är född 1975 och har titeln Extern firmatecknare, Wallner, Nils Erik Anders som är född 1967 och har titeln Extern VD, Jenssen, Inger Kristina som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Sven Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsén, Ossian Sune som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorLindberg, Jan Olof som är född 1953 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .