Bostadsrättsföreningen Åkaren

Gävleborgs län

Information

785000-2812 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Åkaren. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Åkaren är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Gävle som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Åkaren finns i.

Bostadsrättsföreningen Åkaren har varit registrerat sedan 1956-12-22 och det finns flera bolag i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Åkaren så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Åkaren är och det finns flera bolag i Gävle som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Åkaren är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Åkaren så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Åkaren och det är Björkman, Karl Kristofer som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekström, Hans Ingemar Krister som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Elsi Linnéa som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Britt Monica som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Ulf Göran som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergsman, Barbro Kristina som är född 1939 och har titeln SuppleantOlofsson, Ingrid Mariana som är född 1953 och har titeln Suppleant, Palmertz, Anna Tekla Sofia som är född 1985 och har titeln Suppleant,