Bostadsrättsföreningen Stammen

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Stammen hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Gävle som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Stammen finns. I Gävle så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Stammen tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Stammen har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Stammen så kan ni göra det genom att skicka er post till Ekv. 5 A, 802 69, Gävle men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Gävle arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Stammen har idag 785000-2333 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Stammen

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Stammen så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hallberg, Kjell Åke Einar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivarsson, Claes Håkan som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Path Sune Eugen som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Odén, Lars Håkan som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Boman, Susanne Maria Elisabet som är född 1959 och har titeln Suppleant, Oscarsson, Lars Gunnar som är född 1950 och har titeln Suppleant.