Bostadsrättsföreningen Nyvall

Gävleborgs län

Information

785000-1962 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Nyvall. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Nyvall är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Gävle som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Nyvall finns i.

Bostadsrättsföreningen Nyvall har varit registrerat sedan 1965-03-15 och det finns flera verksamheter i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Nyvall så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Nyvall är och det finns flera verksamheter i Gävle som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Nyvall är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Larsson, Åsa Theresie Alida -Lauschus, Albert Louis

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Nyvall så kan ni göra det på telefon genom 026-195653 eller genom brev på följande adress:
N. Nyvallsv. 5 D, 804 26, Gävle

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Nyvall och det är Jansson, Rosi Catarina som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Åsa Theresie Alida som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Lauschus, Albert Louis som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyberg, Klas Anders som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Karl Ingemar som är född 1941 och har titeln Suppleant, Öberg, Lars Olov som är född 1959 och har titeln Suppleant