Bostadsrättsföreningen Källbacken

Gävleborgs län

Information

785000-1640 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Källbacken. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Källbacken är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Gävle som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Källbacken finns i.

Bostadsrättsföreningen Källbacken har varit registrerat sedan 1958-10-13 och det finns flera verksamheter i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Källbacken så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Källbacken är och det finns flera verksamheter i Gävle som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Källbacken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Colding, Gunnar Sture -Nilsson, Inger Margareta

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Källbacken så kan ni göra det på telefon genom 026-511697 eller genom brev på följande adress:
Furumov. 8, 806 41, Gävle

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande för permanentboende utan begränsning i till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåt- else kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Källbacken och det är Colding, Gunnar Sture som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Leif Tommy som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Inger Margareta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Per Eric Jörgen som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Stigenberg Garner, Sol-Britt K som är född 1953 och har titeln Suppleant, Strömbom, Bengt Erik Christian som är född 1983 och har titeln Suppleant