HSB bostadsrättsförening Stettin i Gävle

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Gävle och HSB bostadsrättsförening Stettin i Gävle är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB bostadsrättsförening Stettin i Gävle är ett av dem. Statusen för HSB bostadsrättsförening Stettin i Gävle är att Bolaget är aktivt.

HSB bostadsrättsförening Stettin i Gävle är ett Bostadsrättsförening och skapades 1943-05-10. Det finns flera olika verksamheter i Gävleborgs län som är ett stort län. Gävle där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB bostadsrättsförening Stettin i Gävle ska trivas.

I Gävle så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att inom föreningen * främja studie- och fritidsverksamhet, * främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en lång- siktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB bostadsrättsförening Stettin i Gävle inte är momsregistrerat.

Idag är HSB bostadsrättsförening Stettin i Gävle och det finns flera verksamheter som är det idag i Gävle.

Vill man komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Stettin i Gävle så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 026-657056.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Amnell, Mats Göran Erhard -Klarström, Karl Gösta -Lundqvist, Nils Johan -Sjödahl, Anna Lena.

De som är på något sätt har med HSB bostadsrättsförening Stettin i Gävle är Amnell, Mats Göran Erhard som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Klarström, Karl Gösta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Nils Johan som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjödahl, Anna Lena som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöström, Eva Gertrud som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Camilla Elisabet som är född 1976 och har titeln SuppleantBjörk, Börje Carl Thomas som är född 1982 och har titeln Suppleant, Hedström, Carina Linnéa som är född 1950 och har titeln Suppleant, Lönn, Sara Louise som är född 1980 och har titeln Suppleant.

HSB bostadsrättsförening Stettin i Gävle har 785000-1160 som sitt organisationsnummer.