HSB bostadsrättsförening Tyskland i Gävle

Gävleborgs län

Information

I Gävle finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB bostadsrättsförening Tyskland i Gävle. Det finns flera företag som liknar HSB bostadsrättsförening Tyskland i Gävle i Gävleborgs län. Gävle är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1942-11-02 så har HSB bostadsrättsförening Tyskland i Gävle varit registrerat. Idag är HSB bostadsrättsförening Tyskland i Gävle och det finns fler företag som är det i Gävle.

Vill man komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Tyskland i Gävle så kan man gör det genom att posta ett brev till Kaplansg. 19, 803 23, Gävle. Vi ni istället prata med HSB bostadsrättsförening Tyskland i Gävle så kan ni göra det på 026-657056.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Engberg, Tyra Anita som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagerbäck, Anna Petra som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Tegelberg, Anna Charlotta som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Wasniowski, Benjamin Markus som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Österberg, Annika Elisabeth som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Göransson, Anders Henrick som är född 1981 och har titeln SuppleantNordin, Ingrid Solveig som är född 1947 och har titeln Suppleant, Persson, Inga Christina som är född 1945 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Engberg, Tyra Anita -Tegelberg, Anna Charlotta -Wasniowski, Benjamin Markus -Österberg, Annika Elisabeth .

HSB bostadsrättsförening Tyskland i Gävle har 785000-1061 som sitt organisationsnummer.