Bostadsrättsföreningen Gläntan

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Gläntan är ett bolag som finns i Gävle. I Bostadsrättsföreningen Gläntan finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Lars Erik som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Inga Britt som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomqvist, Christer som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Lavér, Annika Elisabeth som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Nils Göran som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Annelie Ulrika som är född 1979 och har titeln SuppleantPersson, Anna-Lisa som är född 1938 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Gläntan så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Gläntan på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Gläntan av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Gläntan är ett av många bolag som finns i Gävleborgs län och Gävle arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Gläntan innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Gläntan är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Gläntan så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Blomqvist, Christer -Magnusson, Nils Göran

Bostadsrättsföreningen Gläntan har 785000-0774 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.