Bostadsrättsföreningen Furubacken

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Furubacken är ett av många företag som finns i Gävle. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Furubacken finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Furubacken som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1960-06-13.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Furumov. 21 F, 806 41, Gävle. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Furubacken så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 026-514036.

Gävle arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Furubacken ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Furubacken. Det finns flera företag i Gävleborgs län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och andra lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Furubacken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Furubacken och det är följande personer, Andersson, Per Bertil som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Bertilsson, Mats Arne som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Ehn, Lena Katarina som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Mur, Bror Ulf som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Åstrand, Malin Emma Sofia som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Bo Esbjörn som är född 1959 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Furubacken är 785000-0592.