Bostadsrättsföreningen Agenten

Gävleborgs län

Information

Föreningen har till ändamål att uppföra och besitta bostads- hus i Gävle stad för att däri åt sina medlemmar upplåta bo- städer och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt, och medlem, som inne- har bostadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Agenten vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Gävle så är Bostadsrättsföreningen Agenten en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Gävleborgs län så finns det ännu fler.

Gävle arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Gävle och i Gävleborgs län. Redan 1951-07-30 så skapades Bostadsrättsföreningen Agenten och verksamheten är har ej F-skattsedel.

785000-0063 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Gävle.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Agenten och det finns många verksamheter som är i Gävleborgs län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Agenten så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lindh, Hans Erik -Sjöblom, Linda Margareta

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Agenten är Andersson, Lars Axel som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Fält, Rolf Ingemar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindh, Hans Erik som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Rossini, Jan Henrik som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöblom, Linda Margareta som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Källs, Stig Olof som är född 1943 och har titeln SuppleantWikström, Ulla-Britt Maria som är född 1946 och har titeln Suppleant, .