Bostadsrättsföreningen Masten

Gävleborgs län

Information

I Gävle finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Masten. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Masten i Gävleborgs län. Gävle är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2005-05-24 så har Bostadsrättsföreningen Masten varit registrerat och sedan 2006-10-19 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Masten och det finns fler företag som är det i Gävle.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Masten så kan man gör det genom att posta ett brev till Ruddammsg. 44, 803 11, Gävle. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Masten så kan ni göra det på 026-120018.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Ekström, Sven Leif Valter som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Henning, Arne Roland som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Elin Kristina som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundahl, Dan Christer som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydberg, Lars-Olov som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Arne Tommy som är född 1953 och har titeln SuppleantKrantz, Gun Charlotta Christina som är född 1947 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Henning, Arne Roland i förening med en av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Masten har 769612-6114 som sitt organisationsnummer.