Svedens Industri och Diesel Ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

Svedens Industri och Diesel Ekonomisk förening hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Gävle som är den kommunen där Svedens Industri och Diesel Ekonomisk förening finns. I Gävle så finns det många olika Ekonomisk förening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Svedens Industri och Diesel Ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har F-skatt vilket Svedens Industri och Diesel Ekonomisk förening har haft sedan 2005-12-15. Svedens Industri och Diesel Ekonomisk förening har funnits sedan och 2005-12-15 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Svedens Industri och Diesel Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Telev. 5, 818 33, Valbo men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 026-134310.

Gävle arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Svedens Industri och Diesel Ekonomisk förening har idag 769611-9309 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter var för sig. är den som för stunden ansvarar för Svedens Industri och Diesel Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga en dieseltank inom Svedens industriområde i syfte att tillhandahålla diesel till föreningens medlemmar men även att sälja diesel till icke medlemmar inom området.

I Svedens Industri och Diesel Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Mats Olof som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglund, Per Johan Martin som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordin, Johan Olof Fredrik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, .