Riksbyggens Bostadsrättsförening Lövmossan

Gävleborgs län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lövmossan är ett av många företag som finns i Gävle. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Lövmossan finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lövmossan som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1989-04-17.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Lövmossan så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Gävle arbetar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Lövmossan ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Lövmossan. Det finns flera företag i Gävleborgs län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Lövmossan är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Lövmossan och det är följande personer, Ekdahl, Håkan Karl-Erik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Engberg, Gert Olof som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Inga Lena som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Rockner, Göras Kerstin Linnéa som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson, Mia Marianne som är född 1975 och har titeln Suppleant, Persson, Helena Margareta som är född 1971 och har titeln Suppleant.Wiklund, Lars Stefan som är född 1967 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Lövmossan är 716413-6512.