Bostadsrättsföreningen Per Måns

Gävleborgs län

Information

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Per Måns vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Gävle så är Bostadsrättsföreningen Per Måns ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Gävleborgs län så finns det ännu fler.

Gävle arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Gävle och i Gävleborgs län. Redan 1987-11-09 så skapades Bostadsrättsföreningen Per Måns och bolaget är har ej F-skattsedel.

716413-5670 är organisationsnummret för bolaget som finns i Gävle.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Per Måns och det finns många bolag som är i Gävleborgs län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Per Måns så går det att nå dem via telefon på 026-660030 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Nilsson, Per Erik -Paulusson, Stig Hans-Erik Nicklas

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Per Måns är Andersson, Kent Ove som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Leif Bertil som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Per Erik som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Paulusson, Stig Hans-Erik Nicklas som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Sving, Per Olof som är född 1946 och har titeln Suppleant, Fältström, Dan Mikael som är född 1956 och har titeln RevisorFältström, Dan Olov Sören som är född 1934 och har titeln Revisorssuppleant, .