Riksbyggens Bostadsrättsförening Gävlehus nr 23

Gävleborgs län

Information

I Gävleborgs län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Gävlehus nr 23. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Gävle här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gävlehus nr 23 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Gävleborgs län. Gävle jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Gävleborgs län gör att bolag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gävlehus nr 23 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716413-4608.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 026-175800.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gävlehus nr 23 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Gävlehus nr 23 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Linden, Hanna Elisabet som är född 1963 och har titeln Suppleant . Odén, Lars Håkan som är född 1950 och har titeln Suppleant , Vedin, Stellan Torsten som är född 1940 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fal lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa ideérna, i första hand inom bostadsförsörjningen.